Mijn User Paneel

gran canaria boat trips user

gran canaria boat trips

  Termijnen en Kondities


  Deze site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door GranCanariaBoatTrips en bevat materiaal dat is afgeleid in geheel of gedeeltelijk van de door ons geleverde materiaal. Het materiaal op deze site is beschermd door internationale auteurs- en merkenrecht. U mag niet kopiëren wijzigen, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden of distribueren op enige wijze materiaal van deze site inclusief code en software zonder uitdrukkelijke toestemming van GranCanariaBoatTrips of als toegestaan ​​in herdruk aanvragen. U kunt materiaal downloaden van deze site voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u alle auteursrechten intact en andere eigendomsrechten te houden.
  Alle inhoud en afbeeldingen die op deze website zijn eigendom van GranCanariaBoatTrips. GranCanariaBoatTrips ook wijst alle garanties, goedkeuringen of verklaringen met betrekking tot alle goederen, informatie, software, producten of diensten via het internet.
  Elke door de feedback nutsbedrijven in deze site GranCanariaBoatTrips verstrekte informatie zal niet als vertrouwelijk beschouwd en GranCanariaBoatTrips behoudt zich het recht voor dergelijke informatie te reproduceren en / of openbaar maken aan andere partijen zonder beperkingen.


  Gebruiksvoorwaarden


  Alle gegevens op de webpagina's van GranCanariaBoatTrips, haar gelieerde ondernemingen en aanverwante bedrijven informatie is auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden om deze informatie te kopiëren, te verwerken, te wijzigen of commercieel te verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GranCanariaBoatTrips.
  Omdat de informatie niet gerechtvaardigd is, wordt alle aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie uitdrukkelijk uitgesloten.
  Het gebruik van de webpagina's van GranCanariaBoatTrips zijn op eigen risico. De informatie wordt verstrekt als is zonder enige vorm van garantie, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, de titel, en het verloop van de behandeling of het gebruik van de handel.


  Aansprakelijkheid Disclaimer


  De informatie, software, producten, en gepubliceerd op deze website diensten kunnen onjuistheden of fouten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie die hier in GranCanariaBoatTrips, haar gelieerde ondernemingen en / of hun respectievelijke leveranciers kunnen verbeteringen en / of veranderingen aan te brengen op deze website op elk moment.
  GranCanariaBoatTrips en haar relaties en / of hun respectievelijke leveranciers geven geen verklaringen van de geschiktheid van de informatie, software, producten en diensten op deze website voor enig doel, en het opnemen of te koop aanbieden van producten of diensten op deze website plaats geen goedkeuring of aanbeveling van dergelijke producten of diensten door GranCanariaBoatTrips of haar dochterondernemingen vormen.. al deze informatie, software, producten en diensten worden verstrekt "as is" zonder enige vorm van garantie GranCanariaBoatTrips, haar gelieerde ondernemingen en / of hun respectievelijke leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten en diensten , met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en geen inbreuk.
  In geen geval zal GranCanariaBoatTrips, haar gelieerde ondernemingen en / of hun respectievelijke leveranciers aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, bijkomende, bijzondere of gevolgschade die voortkomt uit, of op enigerlei wijze verband houdt met, het gebruik van deze website of met de vertraging of onmogelijkheid om deze website te gebruiken, of voor enige informatie, software, producten en diensten verkregen via deze website, of anderszins voortvloeiende uit het gebruik van deze website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, of anderszins, zelfs als GranCanariaBoatTrips haar gelieerde ondernemingen en / of hun respectievelijke leveranciers zijn gesteld van de mogelijkheid van schade. Aangezien sommige staten / rechtsgebieden niet toestaan ​​dat de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, kan de bovenstaande beperking niet op u van toepassing.

  Contact with an Agent of Gran Canaria Boat Trips

  Termijnen en Kondities

  Je kan met ons via email,telefoon of whatsapp bereiken..

  Contacteer ons